Sökresultat

  • Rapport (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Rutin (1)
  • Dokument (1)
  • Styrdokument (1)

  • Medarbetarsidor (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Regeringsuppdrag - rutin för redovisning och dokumenthantering

Regeringsuppdrag - rutin för redovisning och dokumenthantering

I den här rutinen beskrivs processen för att redovisa regeringsuppdrag, och visar även vilka aktiviteter som ingår. Till rutinen finns även en dokumenthanteringsplan som gäller för de dokument som produceras under ärendets gång.