1. Publicerad: 10 september 2012 Uppdaterad: 8 maj 2015

    Rapporten innehåller en genomgång av olika metoder för båtbottentvättning, såsom borsttvätt, tvätt över spolplatta och tvätt på uppställningsplats.