1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 17 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

 3. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till användbara ordböcker och lexikon.

 4. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 mars 2020

  Här finns nyhetsbrev som berör myndighetens ansvarsområden samlade. Kontakta bibliotekarien om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan.

 5. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Havs- och vattenmyndighetens bibliotek prenumererar på tidskrifter i elektronisk och/eller tryck form. Här är en förteckning över våra löpande tidskrifter i tryck.

 7. Publicerad: 15 januari 2016 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea) - ICES - är en organisation som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön. ICES producerar en mängd publikationer av olika slag och många är fritt tillgängliga på rådets hemsida