Sökresultat

 • Forskning (1)
 • Publikation (1)
 • Sötvatten (1)
 • Publikation (1)
 • Främmande arter (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 2013

Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.