1. Publicerad: 30 maj 2016

  Detta faktablad presenterar följande resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen vid Holmön under tidsperioden 1989-2015

 2. Publicerad: 27 maj 2016

  Detta faktablad presenterar följande resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Torhamnsområdet under tidsperioden 2002-2015

 3. Publicerad: 27 maj 2016

  Detta faktablad presenterar följande resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i Kvädöfjärden under tidsperioden 1989-2015

 4. Publicerad: 30 maj 2016

  Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Fjällbacka har nu rapporterats för åren 1989-2015.