Sökresultat

  • Miljöövervakning (1)
  • Skräp/marint skräp (1)
  • Publikationer (1)
  • Publikation (1)
  • Publikation (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Provtagningsmetoder för mikroplast över 300 mikrometer i ytvatten

Provtagningsmetoder för mikroplast över 300 mikrometer i ytvatten

En jämförelsestudie mellan pump och trål.