Sökresultat

 • Gis (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)

 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Överblick med data från Copernicus

Överblick med data från Copernicus

Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

Dokument: Miljöövervakningsstationer

Miljöövervakningsstationer

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.