Sökresultat

 • Gis (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Fiskar (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler

 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Miljöövervakningsstationer

Miljöövervakningsstationer

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.

Faktasida: Överblick med data från Copernicus

Överblick med data från Copernicus

Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

Publikation: FINFO 2005:1 Bedömning av miljötillstånd i kustvattendrag med hjälp av fisk

FINFO 2005:1 Bedömning av miljötillstånd i kustvattendrag med hjälp av fisk

Föreliggande projekt syftade till att sammanställa uppgifter om hydromorfologiska förändringar och fysisk påverkan i avrinningsområdet samt i närmiljön till elfiskelokaler (expertbedömning) som ett underlag för att utveckla ett index över ekologisk status utgående från elfiskeresultat i kustvattendrag. Avsikten var även att jämföra påverkansuppgifter från GIS-data med påverkan bedömd på lokalnivå (expertbedömning respektive fiskindex).

Sidansvarig: Webbredaktionen