Sökresultat

 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Små avlopp (1)
 • Östersjön (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)
  • Övergödning (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014

Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.