1. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 6 oktober 2016

    Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.