1. Publicerad: 19 januari 2015 Uppdaterad: 2 november 2015

    Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.