Sökresultat

  • Fritidsfiske (1)
  • Publikation (1)
  • Restaurering (1)
  • Publikationer (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Fiskevård (1)
  • Visa fler

  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Fritidsfiske, fiskeförvaltning, fiske- och vattenvård

Fritidsfiske, fiskeförvaltning, fiske- och vattenvård

Den här foldern om fiskevård riktar sig till fritidsfiskare och är framtagen av oss som ansvarig myndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.