Sökresultat

 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Publikation (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Publikation (1)
 • Fritidsfiske (1)

 • Publikationer (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Utvärdering av fiskefria områden

Utvärdering av fiskefria områden

Fiskefria områden innebär fiskeförbud året runt i avgränsade områden. I den här rapporten sammanfattar vi och utvärderar resultaten av att inrätta fiskefria områden i regioner där fisk- och skaldjursbestånd varit märkbart försvagade.