Sökresultat

  • Fiskar (1)
  • Publikation (1)
  • Åtgärdsprogram (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Ryggradslösa djur (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: FINFO 2007:7 Åtgärdsprogram för hotade fiskarter och skaldjur

FINFO 2007:7 Åtgärdsprogram för hotade fiskarter och skaldjur

Denna rapport baseras på redovisningen av två separata regeringsuppdrag "Åtgärdsprogram för marina arter och skalddjur" samt "Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala stammar" som överlämnades till regeringen den 1 mars 2007.