1. Publicerad: 20 september 2019 Uppdaterad: 20 januari 2020

    Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över sina föreskrifter och sin vägledning så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade används fullt ut.