Sökresultat

 • Chef (36)
 • Anställning (24)
 • Arbetstid (3)
 • Avtal (3)
 • Intern service (1)
 • Ledighet (1)
 • Visa fler
 • Lön (3)
 • Rapport (1)
 • Rekrytering (3)
 • Rutin (12)
 • Sjukskrivning (4)
 • Styrdokument (22)
 • Säkerhet (4)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tjänsteresa (3)
 • Vägledning (1)

 • Medarbetarsidor (36)

 • Dokument (29)
 • Faktasida (7)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (27)
 • Mer än ett år sedan (9)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Resepolicy

Resepolicy

När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om du kan. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Dokument: Representationspolicy

Representationspolicy

All representation ska vara återhållsam, främja HaV:s verksamhet och ha koppling till vår verksamhet. Utgifter i samband med representation ska vara godkända i förväg av den som har attesträtt.

Dokument: Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutin för arbetet med risker och riskhantering

Rutinen utgör en del av vårt arbete med intern styrning och kontroll. Varje år ska vi uppskatta vilka risker som finns för att vi inte ska nå målen som vi har satt upp för vår verksamhet.

Dokument: Rutin för facklig förtroendeman

Rutin för facklig förtroendeman

Den här rutinen beskriver förutsättningarna för det fackliga arbetet på HaV. Den ger också förtroendevalda goda förutsättningar att planera och följa upp den fackliga verksamheten.

Dokument: Rutin för introduktion

Rutin för introduktion

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV.