1. Publicerad: 24 april 2017 Uppdaterad: 17 februari 2020

    HaV har finansierat en skrotningskampanj mellan åren 2018-2020. I dagsläget finns det inte ytterligare finansiering för detta utan myndigheten kommer se over och utvärdera arbetssättet för problemet med uttjänt och dumpade fritidsbåtar.