Sökresultat

  • Bidrag (2)
  • Fiskevård (2)
  • Vattenkraft (2)
  • Senaste året (2)
  • Restaurering (1)

  • Miljöhot (1)
  • Anslag och bidrag (1)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet. 

Faktasida: Naturskyddsföreningens miljöfond

Naturskyddsföreningens miljöfond

Vattenkraftbolag som levererar elenergi märkt med Bra Miljöval ska avsätta pengar i en egen miljöfond eller i en miljöfond som Naturskyddsföreningen disponerar.