Sökresultat

 • Bidrag (2)
 • Farliga ämnen (2)
 • Faktasida (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Övergivna eller uttjänta båtar, så kallade skrotbåtar, bör skrotas för att inte orsaka onödig skada i naturen. Det finns inget register över fritidsbåtar i Sverige och det kan därför vara svårt att hitta ägaren till en övergiven båt. Här har vi samlat information och tips kring just skrotbåtar.

Faktasida: Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.