Sökresultat

Bidrag (1)
Åtgärdsprogram (1)
Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
Vattenkraft (1)

Anslag och bidrag (1)

Faktasida (1)

Senaste året (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.