1. Publicerad: 16 oktober 2015 Uppdaterad: 14 april 2020

    Vägledningen har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av Folkhälsomyndigheten.