1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 september 2020

    Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

  2. Publicerad: 16 oktober 2015 Uppdaterad: 14 april 2020

    Vägledningen har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av Folkhälsomyndigheten.