Sökresultat

  • Arter med åtgärdsprogram (1)
  • Karpfiskar (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Fiskar (1)

  • Arter (1)

  • Art (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Vimma och id

Vimma och id

Vimma och id är två av våra största mörtfiskar. De är ändå relativt okända för många, och det saknas kunskap om deras fullständiga livscykler. Ett nytt åtgärdsprogram sammanfattar vad som behövs för att bevara arterna i Sverige.