Sökresultat

 • Anställning (3)
 • Sjukskrivning (3)
 • Dokument (3)
 • Blanketter (1)
 • Chef (1)
 • Intern service (1)
 • Visa fler
 • Ledighet (1)
 • Lön (2)
 • Rutin (1)
 • Säkerhet (1)
 • Tidredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (3)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Löneutbetalning

Löneutbetalning

Du får oftast din lön utbetald den 25:e. Tillägg och avdrag görs på lönen månaden efter, beroende på hur avdraget eller tillägget ser ut.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det viktigt att du meddelar din chef. Är du sjuk längre än en vecka behöver du skicka in läkarintyg.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.