Sökresultat

 • Anställning (5)
 • Sjukskrivning (5)
 • Senaste året (5)
 • Blanketter (1)
 • Chef (3)
 • Intern service (1)
 • Visa fler
 • Lön (1)
 • Rutin (1)
 • Säkerhet (1)
 • Tidredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (5)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Det är viktigt att du meddelar både din chef och receptionen om du blir sjuk. Receptionen hänvisar dina samtal och chefen får veta att du är hemma.

Faktasida: Ergonomisk arbetsplats

Ergonomisk arbetsplats

Om du har rätt ergonomisk utrustning vid din arbetsplats är det lättare att undvika att drabbas av besvär som musarm, huvudvärk eller ryggont. Du kan få hjälp med att prova ut rätt stol eller få tips om hur lyft, skrivbordarbete och annat. 

Faktasida: Företagshälsovård

Företagshälsovård

Om du skadar dig eller mår dåligt och du tror att det har med din arbetssituation att göra, kan du be din chef om att få gå till företagshälsovården.

Faktasida: Hantering av läkarintyg

Hantering av läkarintyg

Läkarintyg ska skickas med post till chefen från åttonde sjukdagen och chefen ansvarar för att meddela lönefunktionen. Chefen ska kunna bedöma rätten till sjuklön och frånvaro och rehabiliteringsbehov utifrån information i läkarintyget