Sökresultat

 • Anställning (3)
 • Lön (3)
 • Senaste året (3)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (1)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Chef (2)
 • Intern service (1)
 • Ledighet (1)
 • Rekrytering (1)
 • Rutin (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (2)
 • Tjänsteresa (1)

 • Medarbetarsidor (3)

 • Dokument (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Det är viktigt att du meddelar både din chef och receptionen om du blir sjuk. Receptionen hänvisar dina samtal och chefen får veta att du är hemma.