Sökresultat

 • Anställning (6)
 • Lön (6)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (1)
 • Blanketter (2)
 • Chef (2)
 • Visa fler
 • Intern service (1)
 • Ledighet (2)
 • Rekrytering (1)
 • Rutin (1)
 • Sjukskrivning (2)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (2)
 • Tjänsteresa (1)

 • Medarbetarsidor (6)

 • Dokument (5)
 • Faktasida (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (4)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Löneutbetalning

Löneutbetalning

Du får oftast din lön utbetald den 25:e. Tillägg och avdrag görs på lönen månaden efter, beroende på hur avdraget eller tillägget ser ut.

Dokument: Enskilda överenskommelser

Enskilda överenskommelser

Du kan i dagsläget teckna enskild överenskommelse om att växla en del av din lön mot pensionsavsättning i Kåpan Extra samt växla till dig extra semesterdagar mot löneavdrag eller vice versa.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Det är viktigt att du meddelar din chef om du blir sjuk. Du ska också hänvisa din telefon.

Faktasida: Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag

Om du köper gymkort, spelar badminton eller brukar gå och få massage, kan du begära att få ett friskvårdsbidrag. Du kan få upp till 2 000 kr och du begär det genom att lämna in dina kvitton.