Sökresultat

 • Anställning (3)
 • Chef (3)
 • Säkerhet (3)
 • Senaste året (3)
 • Rutin (2)
 • Sjukskrivning (1)
 • Visa fler
 • Styrdokument (1)
 • Telefoni (1)

 • Medarbetarsidor (3)

 • Dokument (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Skyddsrond

Skyddsrond

Den här rutinen beskriver hur genomförandet av fysisk skyddsrond och skyddsrond i våra tjänstbilar ska gå till.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Dokument: Informationsskydd

Informationsskydd

Rutinen beskriver vad du får och inte får göra med HaVs utrustning. Det finns många anledningar att vara försiktig med uppkoppling mot våra tjänster och vid läsning och lagring av information, och i den här rutinen står allt du behöver tänka på.