1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

    Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.