Sökresultat

  • Internationellt arbete (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Östersjön (1)

  • Vårt uppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES) (2019)

Samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES) (2019)

Myndigheten ska samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES).