Sökresultat

 • Tidredovisning (4)
 • Dokument (4)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (2)
 • Avtal (1)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Chef (1)
 • Handbok (1)
 • Intern service (1)
 • Ledighet (1)
 • Lön (2)
 • Rapport (1)
 • Rutin (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (1)
 • Tjänsteresa (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det viktigt att du meddelar din chef. Är du sjuk längre än en vecka behöver du skicka in läkarintyg.