Sökresultat

 • Lön (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Anställning (1)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (1)
 • Chef (2)
 • Visa fler
 • Ledighet (1)
 • Rutin (1)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tjänsteresa (1)

 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Den här mallen har vi för att kunna skapa förutsättningar för riktigt bra prestationer på jobbet, men också för att ta tillvara den kompetens och handlingskraft som finns i organisationen. Medarbetarsamtalen är ett led i arbetet med att förverkliga vår vision och våra verksamhetsplaner.