Sökresultat

  • Chef (2)
  • Senaste månaden (2)
  • Rutin (1)
  • Styrdokument (1)
  • Tjänsteresa (1)

  • Medarbetarsidor (2)

  • Dokument (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Resepolicy

Resepolicy

När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om du kan. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.