Projektkatalog

Katalogen presenterar projekt som strävar efter att uppnå en god havs- och vattenmiljö och alla projekt vi presenterar är helt eller delvis finansierade av Havs- och
vattenmiljöanslaget.