Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Information om regler för fiske efter skarpsill i Östersjön

Du som fiskar i Östersjöns delområde 22-27 och använder trål med maskstorlek i intervallet 16-31 mm bedriver riktat fiske efter skarpsill. I detta fiske finns en fångstbegränsning som innebär att fångsten som mest får bestå av 45 procent sill/strömming uttryckt i levande vikt.

Begränsningen har funnits sedan 2006 i en EU-förordning som bara omfattade Östersjön. Från och med augusti 2019 är bestämmelsen överflyttad till den nya tekniska förordningen (EU) 2019/1241 som gäller för flera havsområden.

Havs- och vattenmyndigheten vill påminna om regeln samt uppmärksamma att den aktuella maskstorleken enbart får användas i de aktuella delområdena under förutsättning att fångsten består av max 45 procent sill/strömming.

Om mängden sill överskrids i det riktade skarpsillfisket har HaV möjlighet att exempelvis besluta om en särskild avgift på den överskridande mängden. Den särskilda avgiften ska baseras på fångstens värde.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut