HaV omprövar beslut om landningskontroll vid årets laxfiske

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten ändrat sina allmänna råd om resor inom landet från och med den 13 juni har HaV omprövat sitt tidigare beslut om att inte närvara fysiskt vid årets laxfiske.

Myndighetens kontrollanter kommer därför att resa till Norrbotten för att genomföra landningskontroll i fisket. Närvaron och omfattningen av kontrollerna kommer att vara mer begränsad än tidigare år. Avståndsrestriktioner och andra försiktighetsåtgärder kommer att följas när vi genomför kontrollerna.

Som en del i myndighetens arbetsmiljöarbete kommer kontrollanterna att vara utrustade med kroppsburna kameror.

Detta då de försök med kamera som genomfördes under hösten 2019 har visat sig fungera väl.

Publicerad: 2020-06-11
Sidansvarig: Webbredaktion