Nya regler för laxfisket i norra Sverige

Den 1 juni träder nya regler i kraft som berör det yrkesmässiga fisket av lax i Bottenviken och direkt anknytande sötvattensområden.

Reglerna syftar bland annat till att förbättra kontrollen på sötvattensfångad lax eftersom det är viktigt att kunna särskilja denna från den havsfångade laxen som är kvoterad. Föreskrifterna ska också hjälpa myndigheterna att skapa en bättre överblick av fisket genom att begära in positioner på fällorna som används.

EU-kommissionen har under två år granskat Sveriges laxfiske och kontrollen av fisket och lyft ett antal risker. Det är bakgrunden till de nya reglerna. Kommissionens rapport pekar bland annat på risken att havsfångad lax rapporteras som lax fångad i sötvatten. Risken är störst i delområde 31 som sträcker sig från den nordligaste delen av Östersjön ner till strax norr om Nordmaling (latitud 63 30). Det är här som större delen av det svenska laxfisket sker. Havs- och vattenmyndigheten har valt att begränsa föreskrifterna till just detta område och tillhörande sötvattensområden, som ett första steg.

Karta över laxkvoter

Klicka på kartan för att se den i större format.

De nya reglerna innebär i korthet:

  • Laxfällor i havs- och sötvattensområden ska vittjas separat. Fällor i sötvatten kan därmed inte vittjas vid samma fiskeresa som fällor i havet.
  • Landning av lax som är fångad i sötvatten måste förhandsanmälas per telefon två timmar före ankomst. Det möjliggör kontroll vid landning. Förhandsanmälan görs till FMC på telefon 0771-10 15 00.
  • Positionsuppgifter för utsatta fällor i det berörda havs- och sötvattensområdet måste anges innan fiskeperioden startar. Rapporteringen sker via webben eller per telefon och uppgifterna förbättrar kontrollmöjligheterna av redskapen och motverkar samtidigt risken att fiske i havet redovisas som sötvattensfiske.

Relaterad information

Anmäl positioner för fasta fällor

Publicerad: 2020-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion