Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar

Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.

Innehållet har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Läs rapporten här

Publicerad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion