Förslag om nya fredningsområden i Blekinge

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya fredningsområden i Blekinge för att stärka skyddet av kustlekande gädda.

Mot bakgrund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom Blekinges kustområden, har Länsstyrelsen i Blekinge län kommit in med en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att myndigheten ska föreskriva om vissa förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan. Syftet med dessa förvaltningsåtgärder är att minska fiskeridödligheten och minska störning av kustlekande gädda inför och under lek.

Förslaget innebär att det i Blekinge län inrättas tio nya fredningsområden under perioden den 1 januari–31 maj. Dessutom innebär förslaget att fredningstiden i sju befintliga fredningsområden i länet förlängs samt att ett befintligt fredningsområde tas bort. Detta eftersom det hamnar inom ett av de nya fredningsområdena. Syftet med förslaget är att skydda den kustlekande gäddan.

Länk till remiss och länsstyrelsens underlag.

Publicerad: 2020-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion