Information om regler för fiske efter skarpsill i Östersjön

Du som fiskar i Östersjöns delområde 22-27 och använder trål med maskstorlek i intervallet 16-31 mm bedriver riktat fiske efter skarpsill. I detta fiske finns en fångstbegränsning som innebär att fångsten som mest får bestå av 45 procent sill/strömming uttryckt i levande vikt.

Begränsningen har funnits sedan 2006 i en EU-förordning som bara omfattade Östersjön. Från och med augusti 2019 är bestämmelsen överflyttad till den nya tekniska förordningen (EU) 2019/1241 som gäller för flera havsområden.

Havs- och vattenmyndigheten vill påminna om regeln samt uppmärksamma att den aktuella maskstorleken enbart får användas i de aktuella delområdena under förutsättning att fångsten består av max 45 procent sill/strömming.

Om mängden sill överskrids i det riktade skarpsillfisket har HaV möjlighet att exempelvis besluta om en särskild avgift på den överskridande mängden. Den särskilda avgiften ska baseras på fångstens värde.

Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion