Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Kvoterna för 2020-års fiske för Västerhavet beslutas sent i december i år vilket innebär för få kvarvarande arbetsdagar under året för fördelningen av individuella fiskemöjligheter och fiskerättigheter för år 2020.

Tillfälliga beslut i januari

Det kommer dock att vara möjligt att fiska från och med den 1 januari 2020. I avvaktan på HaV:s slutliga beslut om 2020 års fiske kommer fisket under januari 2020 att kunna bedrivas med stöd av tillfälliga kvantiteter. Uppgifter om dessa tillfälliga kvantiteter kommer att skickas till berörda tillståndshavare under december månad.

Notera att kvantiteterna för dessa tillfälliga beslut inte syns i e-tjänsten Fiskerätt. Först när det slutliga beslutet fattats kommer kvantiteterna att framgå i Fiskerätt och det kommer då också att vara möjligt att genomföra överlåtelser.

Ovanstående gäller endast för de fiskare som tidigare fått årliga demersala fiskemöjligheter, pelagiska fiskerättigheter och/eller fiskemöjligheter.

Tillstånden med årliga demersala fiskemöjligheter, pelagiska fiskerättigheter och pelagiska fiskemöjligheter för år 2020 kommer att skickas ut i slutet av januari 2020.

Publicerad: 2019-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion