Uppdatering från projektet för Elektronisk fångstrapportering

Arbetet med att ta fram det nya systemet för elektronisk fångstrapportering fortsätter och just nu med fokus på en mobilanpassad lösning för det småskaliga fisket (hav och sjö).

Prototyp för rapportering i mobil

Mobiltelefon med prototyp.

Samarbete kring miljöövervakning

Projektet arbetar just nu tillsammans med enheten för miljöövervakning på HaV.

Målet är att det ska bli lättare att rapportera in och upptäcka främmande/invasiva/hotade arter.

Vi skulle därför vilja veta hur du helst rapporterar in dina fynd, och ber dig svara via en enkät. Stort tack!

Läs mer om arbetet på sidan Ny e-loggbok.

Publicerad: 2019-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion