Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019

Jordbruksverket kommer med anledning av fiskestoppet i Östersjön 2019 betala ut ett stöd till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens.

Stöd betalas ut till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens vars infiskade värde består av minst 50 % eller mer av torsk. Yrkesfiskarna ska även ha 120 aktiva fiskedagar de två senaste åren. För att vara berättigad stödet får inget fiske bedrivas under perioden ersättning erhålls. Stödet utgör ersättning för inkomstbortfall under perioden fiskeverksamhet inte bedrivs, dock som längst 24 juli till 31 december 2019. Stödet kommer att betalas ut innan årsskiftet 2019/2020.

De som är berättigade till stödet har identifierats och kommer kontaktas av Jordbruksverket inom kort.

Diversifieringsstödet

Jordbruksverket vill i detta sammanhang lyfta fram två stödmöjligheter i havs- och fiskeriprogrammet som kan bidra till att utveckla, ställa om eller komplettera ditt företags verksamhet:

Diversifiering inom fiske

Genom denna åtgärd kan du som yrkesfiskare söka stöd för att diversifiera och komplettera verksamheten i ditt företag. Stöd kan exempelvis sökas för att utveckla fisketurism, utbildningsverksamhet, restaurang, eller annat som har en koppling till ditt företags befintliga fiskeverksamhet.

Läs mer om stöd för diversi­fiering inom fiske på Jordbruksverkets hemsida.

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

I denna åtgärd kan du som yrkesfiskare söka stöd i syfte förädla dina fiskeriprodukter och höja kvaliteten på dem. Du kan exempelvis investera i utrustning för förädling, särskilt investeringar som skapar möjligheter för egen beredning, saluföring och direktförsäljning.

Läs mer om stöd för investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk på Jordbruksverkets hemsida.

Publicerad: 2019-10-18
Sidansvarig: Webbredaktion