Utökad kontroll av det svenska räkfisket

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kommer att utöka sin kontroll på det svenska räkfisket under resten av året längs hela västkusten både på land, till havs och från luften. Särskilt fokus kommer att läggas på kontroll av fördelningen mellan kok- och råräka samt kontroll av vilka redskap som används.

Anledningen till de utökade kontrollerna är att HaV noterar att skillnaderna mellan fördelningen av kok- och råräka i det svenska fisket ökar och vill undersöka anledningen till detta. I enlighet med landningsskyldigheten ska all fångst av räka som fångas tas ombord och landas.

Publicerad: 2019-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion