Infiskningskraven gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön för år 2020.

Med hänsyn till EU-kommissionens beslut om att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019 så gäller inte infiskningskraven för västra och östra Östersjön i år för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

Den 22 juli 2019 beslutade EU-kommissionen att vidta nödåtgärder för att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön genom att förbjuda unionsfartyg att fiska torsk i de södra delarna av Östersjön (ICES delområden 24-26) från och med den 24 juli till och med den 31 december 2019, med vissa undantag.

Havs- och vattenmyndigheten har därför på grund av denna extraordinära händelse beslutat att infiskningskraven på 1 000 kg för fiske med aktiva redskap och 200 kg med passiva redskap inte gäller för år 2019. De tillståndshavare som under år 2019 haft ett fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön och en aktiv fiskelicens beviljas automatiskt nya fisketillstånd för år 2020.

Publicerad: 2019-10-04
Sidansvarig: Webbredaktion