Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya och ändrade fredningsområden och ändrad fredningstid i Kalmar län.

Å med växtlighet runt omkring.

Foto: Niklas Egriell

Beslutet innebär att det införs sex nya och ett ändrat fredningsområde i Mörbylånga och Borgholms kommuner där fiske är förbjudet varje år under tiden från och med den 1 oktober till och med den 28 februari. Under samma tid ska också fiske efter lax och öring vara förbjudet i samtliga vattendrag på Öland.

Havs- och vattenmyndighetens beslut grundar sig på ett förslag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Bakgrunden till länsstyrelsens förslag är att vattendragen på Öland är mycket små och känsliga. Många av dem torkar ut under sommarhalvåret och därför är nederbörden under hösten avgörande för lekvandringen. I väntan på nederbörd, som gör det möjligt för fisken att vandra upp för lek, samlas mycket fisk i mynningsområdena.

Genom att införa fredningstider och fiskeförbud skyddas öringen under lekvandring och lek och förväntas ha en positiv inverkan på möjligheten att fiska öring i havet runt ön under andra delar av året. Detta kommer i sin tur gynna fritidsfisket och fisketurismen på Öland eftersom havsöringen är en viktig resurs för det öländska kustfisket.

Remissen med motiven till de beslutade förändringarna Pdf, 886.5 kB.

HVMFS 2019:15 Pdf, 13.4 kB.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson

Martin Rydgren, 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, e-post martin.rydgren@havochvatten.se

Publicerad: 2019-09-03
Sidansvarig: Webbredaktion