Möjlighet att ansöka om tillfälligt risttillstånd för fiske efter havskräfta under 2019

Havs- och vattenmyndigheten ger fiskelicensinnehavare som bara har fisketillstånd för torskfångande trålredskap i Östersjön möjligheten att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019.

Den 22 juli 2019 beslutade EU-kommissionen att förbjuda unionsfartyg att fiska torsk i de södra delarna av Östersjön (ICES delområden 24-26) från och med den 24 juli till och med den 31 december 2019, med vissa undantag.

För de fiskelicensinnehavare som endast har fisketillstånd att fiska efter torsk med trål i Östersjön innebär detta beslut att de saknar fiskemöjligheter för resten av året. För att möjliggöra för dessa licensinnehavare att fiska under återstoden av år 2019 får de möjligheten att ansöka hos Havs- och vattenmyndigheten om fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet.

Förutsättningarna för torskfisket i Östersjön är ovissa för nästa år. Havs- och vattenmyndigheten kommer under året fortsatt att se över möjligheterna för de fiskare som är berörda av kommissionens fiskestopp.

Ansökan om tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist för östersjötrålare under år 2019 görs med blanketten Ansökan om tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Västerhavet Word, 58.7 kB..

Bilaga: HVMFS 2019:13 Pdf, 11.9 kB.

Publicerad: 2019-08-28
Sidansvarig: Webbredaktion