Stopp för laxfiske i Östersjön, område 31

Årets sammanlagda kvot på 19 200 laxar i delområde 31 är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att fiske inom området är förbjudet från och med måndag 22 juli 2019.

Beslut

Svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 är förbjudet från den 22 juli 2019 till och med den 31 december 2019.

Det är inte tillåtet att landa lax som fångats med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn i Östersjön inom ICES-delområde 31. Lax som fångats fram till och med den 21 juli 2019 i Umeälvens fredningsområde och i Skellefte älvs och Lule älvs terminalfiskeområden landas till och med den 22 juli 2019.

Bifångster av lax som fångats med andra redskap omfattas av landningsskyldighet och ska därför tas ombord, behållas ombord, registreras och landas.

Bakgrund

Den 27 juni 2019 beslutade myndigheten att förbjuda fiske av den kvot om 13 000 laxar (vild och odlad) som varit förbehållen de vattenområden inom ICES-delområde 31 som inte hör till Umeälvens fredningsområde eller terminalfiskeområdena utanför Skellefteå och Luleå. HVMFS 2019:10 är utformad på så vis att huvudregeln är att allt fiske av lax i delområde 31 är förbjudet, med undantag för fisket av lax i Umeälvens fredningsområde samt Skellefte och Lule älvars terminalfiskeområden. Det nu beslutade stoppet av fortsatt fiske i fredningsområdet och terminalfiskeområdena kommer att föras in som en ändring i HVMFS 2019:10. Det innebär att 3§ i HVMFS 2019:10 upphör att gälla, och att 1 och 2§§ ändras enligt ovan.

Läs mer

HVMFS 2019:12  datum 2019-07-19 Pdf, 16.2 kB.

HVMFS 2019:10 datum 2019-06-27 Pdf, 16.6 kB.

Publicerad: 2019-07-19
Sidansvarig: Webbredaktion