Nya regler för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust

Från den 1 september 2019 träder nya fiskebestämmelser i kraft från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län.

  • Nätfiskeförbud på grundare vatten än 3 meter enligt gällande sjökort under tiden 1 september till och med den 10 juni.
  • Höjning av minimimått för öring från 40 cm till 50 cm samt fångstbegränsning till en vild öring per person och dag i fisket med handredskap och ryssjor.
  • Fönsteruttag 45-60 cm för gös och fångstbegränsning för gös och gädda till sammantaget 3 fiskar.
  • Nätfiskeförbud på samtliga vattendjup och förbud mot handredskap efter sik under perioden 15 oktober till 30 november.
  • Om det kan tillåtas ur fiskevårdssynpunkt får länsstyrelsen medge undantag för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens.

Föreskrift: HVMFS 2019:11 Pdf, 201.1 kB. 

Publicerad: 2019-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion