Överföring av torsk från kustkvoterna i Skagerrak och västra Östersjön till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter

I syfte att ytterligare tillgängliggöra fiskemöjligheter för fiske i Skagerrak och västra Östersjön har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att överföra 30 respektive 100 ton torsk från kustkvoterna till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter.

Havs- och vattenmyndigheten försöker möjliggöra att Sveriges kvoter kan fiskas i största möjliga mån. Med hänsyn till att infiskningen på kustkvoterna för torsk i Skagerrak och västra Östersjön varit låg så görs bedömningen att överföring av 30 respektive 100 ton ska ske till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter.

Publicerad: 2019-06-05
Sidansvarig: Webbredaktion