Möjlighet att lämna synpunkter inför remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter

HaV vill få in viktiga synpunkter inför remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter i ett tidigt skede. Du kan därför lämna synpunkter på bifogad samrådshandling fram till den 1 maj.

Den kommande remissen ska handla om fördelning av pelagiska kvoter mellan fiskerättigheter, regionalkvot och kustkvot samt beslut om nya pelagiska fiskerättigheter inför en ny tioårsperiod. Remissen kommer att skickas ut före sommaren 2019.

Syftet med att publicera en samrådshandling nu är att få in viktiga synpunkter i ett tidigt skede i föreskriftsarbetet.

Om du har kunskapsunderlag och synpunkter som är viktiga för den kommande remissen vill vi ha dessa senast den 1 maj 2019.

Vänligen skicka ditt svar i wordformat via mejl till havochvatten@havochvatten.se och ange diarienumret 2309-2018 i e-postmeddelandets ärendemening eller i den skriftliga handlingens rubrik.

Läs samrådshandlingen

Samråd inför remiss om det pelagiska systemet 2020PDF

Publicerad: 2019-04-02
Sidansvarig: Webbredaktion